Till våra medlemmar…

Vi vill satsa på våra trogna och aktiva medlemmar! Har du varit medlem i Älvkarleby hundsport LKK i två år eller mer? Vill du hjälpa till som funktionär på våra tävlingar? Om svaret blir ja, innebär det att din kursavgift alltid subventioneras och du behöver endast betala hälften av den ordinarie avgiften. Gäller alla kurser som arrangeras av Älvkarleby hundsport!