Styrelsen

Styrelsen består av engagerade ledamöter med lång erfarenhet av både hundträning och föreningsliv. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta någon av oss.

Ordförande:
Ulrika Gill

Ordinarie ledamot:
Stina Lindblad

Ordinarie ledamot:
Anne Ågren
anne.agren@nordea.se

Ordinarie ledamot:
Jill Nyqvist

Ordinarie ledamot:
Lovisa Hillbom
lovisaandrea@hotmail.com

Suppleant:
Elisabeth Ryner
eryner@telia.com

Suppleant:
Susanne Eriksson

Revisor:
Carina Busk Ottosson

Revisorssuppleant:
Agnetha Tedeborg Hillbom

Annonser