Styrelsen

Styrelsen består av engagerade ledamöter med lång erfarenhet av både hundträning och föreningsliv. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta någon av oss.

Ordförande:
Leif Arhamn
info@boknorden.se, 070-0922003

Vice ordförande:
Eric Henriksen
caramelleric3@gmail.com

Sekreterare:
Anna Hjort Åhlén
anna.hjorth.ahlen@live.se

Kassör:
Anne Ågren
anne.agren@nordea.se

Ledamot:
Åsa Zetterlund
asa.zetterlund@utb.tierp.se

Ledamot:
Lovisa Hillbom
lovisaandrea@hotmail.com

Suppleant:
Elisabeth Ryner
eryner@telia.com

Suppleant:
Terese Tällberg
terese.tallberg@hotmail.com

Revisor:
Carina Busk Ottosson

Revisorssuppleant:
Agnetha Tedeborg Hillbom

Annonser