Styrelsen

Styrelsen består av engagerade ledamöter med lång erfarenhet av både hundträning och föreningsliv. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta någon av oss.

Ordförande:
Ulrika Gill
qilox@live.se

Ordinarie ledamot:
Stina Lindblad
stina@l2c.se

Ordinarie ledamot:
Anne Ågren
anne.agren@nordea.se

Ordinarie ledamot:
Jill Nyqvist
jill@explain.se

Ordinarie ledamot:
Lovisa Hillbom
lovisaandrea@hotmail.com

Ordinarie ledamot:
Susanne Eriksson

Suppleant:
Alexandra Kaneteg

Revisor:
Carina Busk Ottosson

Revisorssuppleant:
Agnetha Tedeborg Hillbom