Vision och värdegrund

I samband med att vi startade Älvkarleby hundsport så hade vi flera diskussioner kring vad som skulle vara målet och meningen med vår nya klubb – varför skulle vi finnas till? Det visade sig finnas många tankar kring detta och de flesta av dem mynnade ut i att det skulle vara roligt! Roligt att träna med sin hund, roligt att träffa andra som gillade att träna hund och roligt att engagera sig i klubbens olika aktiviteter.

Utifrån det formulerades vår vision och värdegrund.

Vision

Glädjefylld klubb med engagerade medlemmar känd av alla hundvänner i Älvkarleby kommun.

Värdegrund

En förening finns till för att samla människor med likartade intressen för att verka för en gemensam sak. Att vara medlem i en förening ska vara inspirerande och givande för alla medlemmar. Det ska finnas ett ömsesidigt utbyte mellan medlemmarna och föreningen.

Som medlem i Älvkarleby hundsport välkomnar vi alla att vara med och utveckla föreningens verksamhet. Charmen med föreningsverksamhet är att alla insatser behövs. Det betyder att du som medlem kan välja hur mycket du vill och kan engagera dig i föreningens aktiviteter. Det vi lovar dig är att alla insatser kommer att uppskattas.

Vi har respekt för att människors livssituationer ser olika ut och att det ger oss olika förutsättningar att bidra.Vi finns för våra medlemmar och vi har till uppgift att tillvarata så mångas intressen som möjligt.

Det innebär att inriktningen på den verksamhet vi bedriver kan skifta men vi ger inte avkall på våra grundläggande värderingar.

  •  Vi tror att det går att driva en förening där alla medlemmar känner att de har glädje av både verksamheten som bedrivs och kontakten med andra som är intresserade av samma sak.
  • Vi tror att det går att driva en förening där de insatser du väljer att göra för föreningen berikar, ger energi och inspiration för dig som person och för ditt hundägande.
  • Vi tror att olika synsätt på hur man når ett gemensamt mål berikar verksamheten. Vi välkomnar dina idéer och tror på öppna och konstruktiva diskussioner.

Hur lever vi upp till vår värdegrund?

Hos oss i Älvkarleby hundsport är alla välkomna: barn, ungdomar och vuxna.

Är någon intresserad av att gå med i föreningen så berättar vi hur man gör. Ser vi en person vid föreningen som vi inte känner igen så hälsar vi och frågar om vi kan hjälpa till.

Vi bjuder in alla att delta som funktionärer eller deltagare vid de aktiviteter som vi arrangerar därför att vi utgår från att det blir som allra roligast om vi samarbetar. Har man roligt ihop blir också resultatet bra.

Våra möten präglas av öppenhet där alla känner att de kan komma till tals. Vi kan ha olika åsikter men vi har konstruktiva diskussioner med högt i tak.

Vi gläds åt varandras framgångar både när vi tränar och när vi tävlar.

Vi utgår från att vi tillsamans kan komma med nya idéer om aktiviteter som kan ordnas eller nya sätt att arbeta inom klubben. Inget är så bra att det inte kan bli bättre –vi vågar tänka nytt och prova oss fram.

Vi tror på en glädjefylld hundträning med mjuka metoder.